top of page

על הפרויקט: הרמוניה

סדרת פוסטרים עבור צמדים מוזיקלים ישראליים. המטרה המרכזית של הפרויקט היא העברת מסר של הרמוניה מוזיקלית. בחרנו להשתמש בסמל יין ויאנג ולהפיח בו חיים חדשים. בתוך הסמל נעשה עיבוד של תנועת גלי קול.

עיצוב פוסטרים פוסטר הרמוניה מוזיקה עיצוב גרפי

מתוך תהליך העבודה

עיצוב פוסטרים פוסטר הרמוניה מוזיקה עיצוב גרפי
עיצוב פוסטרים פוסטר הרמוניה מוזיקה עיצוב גרפי
עיצוב פוסטרים פוסטר הרמוניה מוזיקה עיצוב גרפי
עיצוב פוסטרים פוסטר הרמוניה מוזיקה עיצוב גרפי
bottom of page