top of page

על הפרויקט: אסוס

מיתוג מחודש לילדים בלבד עבור מותג העל asos. המיתוג בדיוני ונעשה במסגרת פיילוט ניסיוני שערכנו. היה לנו חשוב לשמור על השפה הקלאסית והנגישה של החברה, אך גם לייצר תת-מותג שעומד בפני עצמו, שונה וייחודי.

מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
מיתוג אסוס ילדים בגדים עיצוב גרפי
bottom of page