top of page

על הפרויקט: דליילה

רב המכר האמריקאי "לדליילה גרין לא אכפת" מאת אשלי הרינג בלייק תורגם לעברית והיה לנו העונג לקחת חלק בעיצוב הכריכה הישראלית. הספר מביא אל הבמה רומן בין שתי נשים, דבר שכמעט ולא רואים בספרות הישראלית.

עיצוב ספר רומן צבעוני חדש
עיצוב ספר רומן צבעוני חדש
עיצוב ספר רומן צבעוני חדש
bottom of page